آرشیو اطلاعیه ها

شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید) - اطلاعیه دوم
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید) - اطلاعیه دوم
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید) در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/13تا ۱۳۹۶/۱۰/16 مورد بازبینی و پیکیربندی مجدد گرفته است در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آن را به صورت موردی به مسئول خوابگاه برای انتقال به واحد فناوری اعلام نمایید.
اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف
با توجه به تاکید جدی و رویکرد هدفمند کمیته سبز دانشگاه بجنورد، شایسته است، در راستای اصلاح الگوی مصرف در مورد انرژی ها، موارد زیر را مورد توجه قرار دهید 1-      از روشن ماندن روشنایی غیرضروری اجتناب کنیم. ...
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید)
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید)
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران(امید) در روز های چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/13 تا ۱۳۹۶/۱۰/16در حال بازبینی و پیکیربندی مجدد است، از صبر و شکیبایی شما تا اعلام نهایی اتمام فعالیت سپاسگزاریم.
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس) - اطلاعیه دوم
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس) - اطلاعیه دوم
پیکربندی مجدد شبکه بی سیم خوابگاه خوهران (پردیس)
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس)
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس)
شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس)
شبکه بی سیم خوابگاه برادران
شبکه بی سیم خوابگاه برادران
شبکه بی سیم خوابگاه برادران در روز های شنبه و یک شنبه مورخ 1396/10/09 تا 1396/10/10 مورد بازبینی و پیکیربندی مجدد گرفته است در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آن را به صورت موردی به مسئول خوابگاه برای انتقال به واحد فناوری اعلام نمایید.