آرشیو اخبار

برای Wi-Fi با تعداد زیادی دستگاه آماده شوید، ترسناک نیست
برای Wi-Fi با تعداد زیادی دستگاه آماده شوید، ترسناک نیست
اتحادیه Wi-Fi، یک کنسرسیوم صنعتی است که ورود دستگاه هایی با استاندارد شبکه بی سیم 802.11 را محیا کرد و اکنون با وجود همه چالش های جدید، در حال کار بر روی فناوری است که بتواند کارایی این استاندارد را افزایش دهد.
برگزاری جلسه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی منطقه ۹ وزارت عتف
برگزاری جلسه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی منطقه ۹ وزارت عتف
برگزاری جلسه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی منطقه ۹ وزارت عتف     در این جلسه که با حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری...
راه اندازی زیر سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات
راه اندازی زیر سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات
شروع به کار وب سایت جدید دانشگاه و زیر سایت فناور اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 1396/08/08.