سمت سازمانی: کارشناس توسعه و وب
نام و نام خانوادگی: سارا اعتمادیان
مدرک تحصیلی: کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
شماره تماس مستقیم : 05832201117
شرح وظایف :
  •  بهبود و توسعه پرتال دانشگاه
  •  راه اندازی و بروز رسانی سایت داخلی دانشگاه
  • پشتیبانی و نگهداری از سامانه یادگیری الکترونیک
  • پشتیبانی نرم افزاری