به روزرسانی ftp دانشگاه

به روزرسانی ftp دانشگاه


به روزرسانی ftp دانشگاه

 

به استحضار می رساند با توجه به نیاز به سهولت دسترسی و به روزرسانی محتوای فایلهای موردنیاز دانلود برای دانشجویان و همکاران، سامانه مرکز دانلود به روز شده و ازین پس با آدرس http://ftp.ub.ac.ir  قابل دسترسی می باشد.

در صورت داشتن انتقادات، پیشنهادات و یا فایل های مورد نیاز جهت دانلود، می توانید درخواست خود را از طریق ایمیل request@ub.ac.ir به اطلاع ما برسانید.