نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توسعه و پشتیبانی شبکه

توسعه و پشتیبانی شبکه


شرح وظایف خدمات شبکه

 مدیریت سرورهای سرویس دهنده و پشتیبانی آنها
 تحلیل، طراحی،توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه اینترنت و اینترانت دانشگاه
 مدیریت امنیت شبکه دانشگاه و جلوگیری از نفوذ و حمله به آن
 ارایه خدمات پست الکترونیکی، فضای هاستینگ ،کاربری اینترنت به اعضای دانشگاه
 ارتقاء و بروزرسانی شبکه‌های ارتباطی و سرویس‌های مربوط با محوریت یکپارچگی سیستم‌ها
 مشاوره، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات شبکه