سرویس پست الکترونیک سازمانی

سرویس پست الکترونیک سازمانی


سرویس پست الکترونیک سازمانی جدید به آدرس mail.ub.ac.ir بر روی بستر ایمیل سرور مایکروسافت اکسچینج راه اندازی شده است. در حال حاضر ارسال ایمیل به دلیل وابستگی برخی مسایل فنی به سرویس دهنده اینترنت دانشگاه، غیر فعال می باشد و حساب های کاربری فقط قادر به دریافت ایمیل می باشند. قابل به ذکر است به دلیل عدم امکان ایجاد و انتقال حساب کاربری قبلی کاربران، رمز عبور مجدد تولید و از طریق سرویس پیام اتوماسیون اداری به صورت فردی ارسال خواهد شد.