طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه

طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه


 طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه

     به استحضار می رساند با توجه به توسعه همه جانبه و روزافزون دانشگاه و افزایش تعداد دانشجویان، گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه دسترسی به اینترنت سه محیط جدید کاری و رفاهی شامل: 

  • ساختمان سلف آزاد  
  • محوطه آزاد
  • ساختمان تربیت بدنی 

 تحت پوشش شبکه بی سیم قرارداده است و قابل بهره برداری می باشد.