طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه

 طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه

     به استحضار می رساند با توجه به توسعه همه جانبه و روزافزون دانشگاه و افزایش تعداد دانشجویان، گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه دسترسی به اینترنت سه محیط جدید کاری و رفاهی شامل: 

  • ساختمان سلف آزاد  
  • محوطه آزاد
  • ساختمان تربیت بدنی 

 تحت پوشش شبکه بی سیم قرارداده است و قابل بهره برداری می باشد.