نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد توسعه نرم افزار

واحد توسعه نرم افزار


شرح وظایف واحد نرم افزار

  • تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستمهای نرم‌افزاری مورد نیاز
  • مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی سیستمهای نرم‌افزاری
  • کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی و یکپارچگی سیستمها و پشتیبانی آنها
  • به روزرسانی نرم افزار های موجود بر روی سرویس FTP