آرشیو اخبار

به روزرسانی ftp دانشگاه
به روزرسانی ftp دانشگاه
به روزرسانی ftp دانشگاه
طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه
طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم دانشگاه

 طرح توسعه پوشش شبکه بی سیم...

اختلال در سرویس های شبکه
اختلال در سرویس های شبکه

در هفته گذشته، به دلیل مهاجرت از سرویس دهنده های دامنه قدیم دانشگاه به سرویس دهنده های جدید، در سرویس اختصاص آدرس (DHCP) اختلال هایی بوجود آمد که منجر به عدم دسترسی کاربران به دیگر سرویس ها شد. لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل و یا...